Giới thiệu

Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đã xây dựng Hệ thống thông tin quản lý danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam (HTTT DMĐTDC) nhằm thu thập, xử lý, lưu trữ ở dạng điện tử các danh mục dùng chung của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng phục vụ việc quản lý, duy trì và khai thác một cách thống nhất trên toàn quốc, thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, bảo đảm sự thống nhất về danh mục, tránh đầu tư trùng lặp. Các danh mục dùng chung được Cục Tin học hóa cập nhật thường xuyên để các cơ quan nhà nước có thể truy cập, sử dụng, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng trong nghiên cứu, giáo dục đào tạo, xây dựng các ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử bảo đảm sự thống nhất về danh mục trong toàn quốc.

Địa chỉ truy cập: http://dmdc.ngsp.gov.vn

HTTT DMĐTDC cho phép tải về danh mục ở các định dạng tệp tin khác nhau, đồng thời cung cấp các API để kết nối M2M. Bên cạnh đó, Hệ thống cung cấp tài khoản cho các bộ, ngành, địa phương để quản lý, cập nhật Danh mục mã định danh cơ quan kết nối các hệ thống Quản lý văn bản và điều hành và các danh mục khác thuộc phạm vi quản lý của mình. Các bộ, ngành, địa phương có nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu hoặc sử dụng hệ thống quản lý danh mục liên hệ với Cục Tin học hóa để được hướng dẫn, cấp tài khoản.

Trong quá trình sử dụng, mọi khó khăn, vướng mắc hoặc ý kiến góp ý xin vui lòng liên hệ theo đầu mối: Anh Lê Nhật - Phó Trưởng phòng Tích hợp hệ thống, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông; đ/c email: lenhat@mic.gov.vn; SĐT: 0914.868.696.

Xin trân trọng cảm ơn!
Cục Tin học hóa